Reklamı Kapat

Amasya Üniversitesi; Yrd. Doç. Dr. Mimar Akademisyenler Arıyor

Editör: SerMimar.Net Tarih: 16 - Ocak - 2010
Sosyal Paylaşım: Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş twitter

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı ve şartlan belirtilen Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinde açık bulunan Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Devlet hizmetlerine girmede aranan şartlan taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklann; Yabancı dili belirtecekleri dilekçeleri, ekinde öğrenim belgelerini (onaylı), özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte ilgili birimlere vermeleri gerekmektedir.(4 takım dosya ve 2 adet fotoğrafla birlikte.) Başvurularda 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrası 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden adaylann 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşullan sağlamış olmalan ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” hakkındaki Üniversitemiz Senato karan ile belirlenen koşullan yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmalan gerekmektedir.

1 – Başvurular, ilanın trajı en yüksek ulusal gazetelerden birinde yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2 – İlgili dallann gerektirdiği diğer koşullar idarelerce isteklilere duyurulacaktır.

3 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşullan yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvurulan işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.

Not: İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECELER ADET AÇIKLAMALAR

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi YRD.DOÇ. 4 \ 1 Mimarlık mezunu olup Doktorasını kendi alanında yapmış olmak.

KATEGORİ: Genel

ÖNCEKİ KONU:
SONRAKİ KONU:


Yanıt Gönder

SPONSOR

Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik Proje